ZUŠ Bzenec

Profil školy

Základní umělecká škola ve Bzenci je součástí výchovně vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Škola organizuje přípravné studium, základní studium, základní studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.
V jednotlivých oborech se výuka organizuje formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo skupinách jsou určeny učebními plány.
 

Ve výjimečných případech, s ohlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a sociálním poměrům žáka, může ředitel školy osvobodit žáka od placení příspěvku zčásti nebo zcela, zpravidla na jeden školní rok.
K podpoře růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a porovnání výsledků studia jsou určeny přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých oborech a předmětech.
 

Přehlídky a soutěže jsou pořádány v pravidelných cyklech určených ministerstvem v organizačním řádu soutěží.

Zpráva o škole:

Zpráva o škole, 2012-13 činnost, rozpočet 2013

Zpráva o škole, 2013-14 činnost,rozpočet 2014

© ZUŠ Bzenec l Horní náměstí 393/12, 696 81 Bzenec l Tel.:+420 518 384 291